[qode_elements_holder number_of_columns=”one_column”][qode_elements_holder_item advanced_animations=”no” item_padding=”0px 0px 0 19px”]
YFU vīzija

“Youth For Understanding” jeb latviešu valodā “Jaunatne par saprašanos” ir viena no lielākajām skolēnu apmaiņas programmām visā pasaulē, kas sniedz iespēju vidusskolēniem semestri vai mācību gadu pavadīt kādā no pasaules valstīm, dzīvojot tās valsts viesģimenē un mācoties tās valsts vidusskolā. Šādā veidā arī vistiešāk skolēns iepazīst viesvalsts ikdienu, tradīcijas un kultūru. Ik gadu YFU organizētajās programmās piedalās vairāk kā 3000 skolēni visā pasaulē. YFU ir organizācija ar vairāk kā 65 gadu pieredzi.

[/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]
[qode_elements_holder number_of_columns=”one_column”][qode_elements_holder_item advanced_animations=”no” item_padding=”0px 0px 0 19px”]
YFU mērķi

Kopš YFU dibināšanas, organizācijas mērķi nav mainījušies – radīt sapratni un mieru starp dažādām valstīm, kā arī palīdzēt gūt izpratni par dažādu kultūru atšķirībām. Vislabāk to iespējams izdarīt nevis kā tūristam, apmeklējot kādu valsti kā viesim, bet gan kļūstot par valsts iedzīvotāju uz vienu gadu, dzīvojot vietējā ģimenē un apmeklējot vietējo skolu. Apmaiņas skolnieks gada laikā iepazīst jaunu zemi, kultūru, tradīcijas, augstā līmenī apgūst svešvalodu, kā arī iepazīst sevi, attīsta savas saskarsmes prasmes, kļūst patstāvīgs un neatkarīgs.

YFU aizsākumi

1951. gadā ASV tika realizēta ideja vācu jauniešiem pavadīt vienu mācību gadu ASV, mācoties vidusskolā un dzīvojot viesģimenē. Tā bija iespēja karā sagrautās Vācijas skolēniem iepazīties ar patiesi demokrātisku sabiedrību, lai pēc atgriešanās mājās jaunieši ar savu pieredzi un zināšanām spētu piedalīties savas valsts atjaunošanā un attīstīšanā. Oficiāli YFU organizācija savu darbu sāk 1952.gadā. Pēc pāris gadiem apmaiņā iesaistās arī citas pasaules valstis, tādējādi aptverot visu pasauli – Skandināviju, citas Eiropas kontinenta zemes, tālās Austrumu zemes, kā arī Latīņameriku un Āfrikas kontinentu. Latvijā YFU organizācija darbību sāka 1990. gadā, kad grupa norvēģu skolēnu ieradās Latvijā, bet latviešu jaunieši devās uz Norvēģiju. Nu jau vairāk 30 gadus YFU Latvija skolēnu apmaiņas programma darbojas kā nevalstiska, reliģiski un politiski neitrāla mācību apmaiņas programma.

[/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]
[qode_elements_holder number_of_columns=”one_column”][qode_elements_holder_item horizontal_alignment=”center” advanced_animations=”no” item_padding_1280_1440=”33px 21% 62px 21%” item_padding_768_1024=”33px 16% 62px 16%” item_padding_480_600=”33px 0% 62px 0%” item_padding_480=”33px 0% 62px 0%” item_padding=”0px 0px 64px 0px”]

YFU Latvijā

YFU birojs Latvijā darbojas jau kopš 1991. gada kā nevalstiska, reliģiski un politiski neitrāla mācību apmaiņas programma, kuras darbība balstīta uz brīvprātīgu iesaistīšanos. Pirmās vidusskolēnu apmaiņas notika starp Latviju un Norvēģiju. Pirmajā YFU Latvija darbības gadā pie mums iebrauca 7 apmaiņas skolēni no Norvēģijas un uz Norvēģiju devās 4 vidusskolēni no Latvijas. Šobrīd YFU Latvija vidusskolēniem piedāvā iespēju mācīties vairāk kā 35 pasaules valstu vidusskolās gan gada, gan semestra un arī vasaras programmās. Tāpat arī Latvijā katru gadu iebrauc apmaiņas skolēni no dažādām pasaules valstīm, kas vēlas iepazīt mūsu zemi, mūsu kultūru, tradīcijas un apgūt latviešu vai krievu valodu. YFU Latvija valdes dalībnieki ir brīvprātīgie, kuru uzdevums ir vadīt un uzraudzīt biroja darbību, nodrošināt organizācijas stabilu darbību ilgtermiņā. Organizācijai ir aktīvs brīvprātīgo darbinieku tīkls, kas iesaistās YFU pasākumos, semināros, organizē apmācības, sagatavo nākamos apmaiņas skolēnus, uzrunā potenciālās viesģimenes.

[/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]